เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

act title1

29 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ กับ พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการก...

อ่านต่อ

 28 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทิดเกียรติข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกอ...

อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) และครบรอบ 106 ปี โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการกองบัญช...

อ่านต่อ

25 กันยายน 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดเทียบภายในท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหี...

อ่านต่อ

19-21 กันยายน 2566  พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพ ในการนี้...

อ่านต่อ

11 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ

5 กันยายน 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการในกองบัญชาการกอ...

อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang (ตัน ซรี ดาโตะ ซรี ฮัจญี อัฟเฟนดิ บิน บวง) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเ...

อ่านต่อ


act title2

28 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี รวินทร์ เจร... อ่านต่อ

25 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พันเอก ครองพล โล... อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลโท สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร  เป็นประธาน

21 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลโท สุรศักดิ์ พุท... อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน

21 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี กฤษณ์ จันทร... อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี ธีร์ แก้วแดง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร  เป็นประธาน

20 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี ธีร์ แก้วแดง... อ่านต่อ

พลเอก ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

20 กันยายน 2566 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้บังคั... อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์ ธรรมาธร รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นประธาน

19 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลอากาศตรี ชัยพฤกษ... อ่านต่อ

18 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลเรือตรี สนั่น ... อ่านต่อ

สารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง "2475 Untold History" เรื่องราวที่จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ช่วงนึงที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนไม่เคยถูกบอกเล่า ไม่มีในหนังสือเรียน พร้อมแล้วให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้และจดจำ จำนวณ 20 ตอนพากษ์ไทย พร้อม subtitle ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ

 

 

  

 "ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทาง

เยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) อย่างเป็นทางการ"

"บรรยาย การใช้ประโยชน์จาก AI ในยุคดิจิทัล"

 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์