เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี ธีร์ แก้วแดง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการรวมใจของกำลังพลทุกนายในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำลังพลทุกนายต่างก็ได้ร่วมกันหลอมรวมดวงใจ เจริญจิตตภาวนา และตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ เป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมใจตั้งจิตอธิษฐานเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง โดยสามารถร่วมถวายพระพรชัยมงคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่จัดสวดมนต์ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ