เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ปวท. ปวส. และ ปริญญาตรี 

โดย เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://rdpscc.rtarf.mi.th/  ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และ สมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ชั้น ๒ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๖๕ ๘๔๖๗ และ ๐๘ ๙๒๓๑ ๑๙๗๒ (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ ประกาศ ศปร.

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศเพิ่มเติม ขอขยายระยะเวลาในการสมัครสอบคัดเลือก จากเดิม วันที่ ๒๓ - ๒๙ พ.ค.๖๖

แก้ไข เลื่อนเป็น ๒๓ พ.ค.๖๖ - ๖ มิ.ย.๖๖

คลิกดูรายละเอียด