เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กันยายน 2566 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนราชการ หน่วยงาน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา การตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่บ้านนนทภูมิ การบริการตัดผมเคลื่อนที่ ให้กับประชาชน โดย กองกิจการสโมสร สำนักสวัสดิการทหาร และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ สมควรที่คนไทยทุกยุคทุกสมัยจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์สืบไป