เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี รวินทร์ เจริญชัย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย กำลังพลจากสำนักการศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักยุทธโยธาทหาร และศูนย์ไซเบอร์ทหาร พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประชาชนทุกคนต่างหลอมรวมดวงใจร่วมตั้งจิตอธิษฐาน และสวดมนต์ บูชาธรรม ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว