เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มีผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย กำลังพลจาก กรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกำลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมการสื่อสารทหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กรมการเงินทหาร และสำนักสวัสดิการทหาร พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประชาชนทุกคนต่างหลอมรวมดวงใจร่วมตั้งจิตอธิษฐาน และสวดมนต์ บูชาธรรม ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว