เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19-21 กันยายน 2566  พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพ ในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้เดินทางไปวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานบั๊กเซิน และสุสานโฮจิมินห์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงบุคคลสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จากนั้น ได้เดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมเวียดนาม ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และประชุมหารือทวิภาคีกับ พลโทอาวุโส เหวียน เติง เกือง ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพประชาชนเวียดนาม /รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม และนายทหารระดับสูงของกองทัพประชาชนเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโลกและภูมิภาค ความร่วมมือระหว่าง กองทัพประชาชนเวียดนาม กับกองทัพไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะดำรงความร่วมมือกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและสองกองทัพจะพัฒนาก้าวหน้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ฟาน วัน ยาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนการเยือน
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมกรมทหารราบที่ 692 กองพลทหารราบที่ 301 กองบัญชาการเมืองหลวงฮานอย รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดภารกิจของหน่วย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองกองทัพจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในกองทัพต่อไป โดยการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ นอกจากการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของสองกองทัพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต