เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 สิงหาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang (ตัน ซรี ดาโตะ ซรี ฮัจญี อัฟเฟนดิ บิน บวง) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 สิงหาคม 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
พลอากาศเอก Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang (ตัน ซรี ดาโตะ ซรี ฮัจญี อัฟเฟนดิ บิน บวง) ได้ร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมาเลเซีย โดยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างกันที่มีพัฒนาการของความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน ตลอดจนความร่วมมือด้านกิจการชายแดน
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พลอากาศเอก Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang (ตัน ซรี ดาโตะ ซรี ฮัจญี อัฟเฟนดิ บิน บวง) ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป